רדיו לב המדינה

נופיקי מתארחת ברדיו לב המדינה בתוכנית "ילדודס"